Anem al laboratori

Elaborem un simulador de l'aparell digestiu

Comencem l'experiment

Posem el globus al tub de plàstic.

Ja està. Fet!

Mireu com funciona.

El tel de ceba

Amb molt de compte n'extraem una mostra per poder-la observar al microscopi.

Evaporem l'aigua

Utilitzem unes pinzes per no cremar-nos

dijous, 22 d’octubre de 2015

EXPERIMENT MEDI 3r: ELABORACIÓ DE PAPER RECICLAT (MATERIAL ARTIFICIAL)El paper és un material artificial que es fa amb la fusta dels arbres, però també es pot fer paper reciclat a partir de paper vell. Per fabricar paper reciclat, es gasta menys aigua i menys energia que per fabricar paper blanc, i no s’han de tallar tants arbres.

Material necessari:

- Paper vell
- Un recipient amb aigua
- Una batedora
- Un tros de roba que xucli bé l’aigua
- Un tros de reixeta de tela metàl·lica amb els forats ben petits

Procés que cal seguir:

- Primer pas: amb les mans, trenca el paper vell en trossos petits i posa’ls en el recipient amb aigua. Deixa’ls en remull tot un dia.
- Segon pas: amb l’ajuda d’una persona adulta, tritura el paper mullat amb la batedora fins a obtenir una pasta fina.
- Tercer pas: introdueix la tela metàl.lica en el recipient i treu-la amb la pasta de paper a sobre. Deixa escórrer l’aigua.
- Quart pas : amb un moviment ràpid, gira la reixeta, posa la pasta i la reixeta sobre la roba i prem-la bé perquè surti el màxim d’aigua i el full quedi el més prim possible. Retira la reixeta.
- Cinquè pas: deixa eixugar el full de paper a sobre de la roba durant una setmana.
- Últim pas: Quan el full sigui sec, separa’l de la roba.

dimarts, 16 de juny de 2015

Cap a un sitema mundial


3er ESO


dimarts, 26 de maig de 2015

Phi a la pintura i escultura


2n ESO

dissabte, 23 de maig de 2015

El nombre Phi


Un grup d'alumnes de 2n d'ESO explica aquest nombre als seus companys i companyes, en acabar la presentació els resolt els dubtes que els hi han quedat.

dissabte, 16 de maig de 2015

La llei de Hooke


Determinació de la constant elàstica d’una molla.

La llei de Hooke estableix que l'allargament que experimenta un material elàstic és directament proporcional a la força que se li aplica.

L’expressió matemàtica d’aquesta llei és la següent:
F=kx

K és la constant elàstica de la molla, que indica la facilitat amb la qual es deforma la molla . La seva unitat en el S.I. és N/m .
x és el que varia la longitud de la molla , (longitud final menys longitud inicial de la molla). En el S.I. s'expressa en m.Els alumnes de 4t d’ESO han determinat al laboratori la constant elàstica de dues molles. El següent vídeo ens mostra les mesures que van realitzar.La representació de la força pes aplicada i l’allargament de la molla mesurat experimentalment ens dóna les gràfiques següents:El pendent d’aquestes rectes ens donaria la constant elàstica de la molla, que resulta ser de 9,8 N/m per la molla roja i 19,6 N/m per la molla blava.

dilluns, 11 de maig de 2015

Estudi del moviment rectilini uniformeEs diu que un mòbil té moviment rectilini uniforme (MRU) quan la seva trajectòria és una línia recta i la seva velocitat és constant (acceleració nul·la). Un mòbil amb moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) descriu també una trajectòria rectilínia, però està sotmès a una acceleració constant.

En aquest primer primer vídeo podem veure dues provetes. La proveta de l’esquerra conté glicerina i la de la dreta aigua. Es deixen caure simultàniament dues bales iguals, una en cada una de les provetes. Es pot apreciar que la bala que cau en la proveta plena d’aigua ho fa descrivint un. En canvi, la que cau en la proveta plena de glicerina ho fa descrivint un MRU.
 
 
Els alumnes de 4t d’ESO van fer mesures per comprovar que efectivament, el moviment de la bala en la glicerina es tracta d’un MRU. Per tal de fer-ho van col·locar una cinta mètrica sobre la proveta, que els permetia apreciar les distàncies recorregudes per la bala en el seu moviment de caiguda. Amb l’ajuda de cronòmetres van mesurar el temps que la bala trigava en recórrer diferent distàncies. El procediment de mesura es pot observar al següent vídeo. Van mesurar el temps que la bala trigava en recórrer 5, 10, 15, 20, 25 i 30 cm. Cada mesura es va realitzar un mínim de 10 vegades. El següent vídeo és una mostra de com realitzaren les mesures.


Les mitjanes de les mesures efectuades es mostren en la següent gràfica.


El experiment demostra que el moviment de la bala en la proveta amb glicerina és un MRU, ja que la representació de l’espai recorregut per la bala en funció del temps és una recta. La pendent d’aquesta recta és la velocitat de la bala.

dilluns, 27 d’abril de 2015

Models d'orbitals atòmics i estructures cristal·lines


Els alumnes de 4t d'ESO que cursen l'optativa de física i química han estat muntant diverses maquetes d'orbitals atòmics i estructures cristal·lines. Marina Jaime ens descriu les seves principals característiques.

dijous, 5 de març de 2015

Newton’s three laws of motion
Sir Isaac Newton was a physicist and mathematician from the 17th century. He is famous, among other things, for his laws of motion. These laws explain why objects move (or don’t move) as they do.

First law:
Newton's first law, also known as the law of inertia, states that every object in motion or at rest remains in that state unless an unbalanced force is applied to it.
The following video from ESA (European Space Agency) explains very clearly this law:
Second law:
Newton's second law states that the force acting on an object is equal to the mass of that object times its acceleration. As the force acting upon an object is increased, the acceleration of the object is increased.

F=m·a


Watch this second video, also from ESA, to better understand the second law:


Watch this second video, also from ESA, to better understand the second law:Third law:
This law is also known as the "action-reaction law". It says that all forces in the universe occur in equal but oppositely directed pairs. There are no isolated forces: when one body exerts a force on a second body (action), the second body simultaneously exerts a force equal in magnitude and opposite in direction on the first body (reaction).

Our students from the 4th year of ESO have produced this great video that illustrates the third law with an everyday event.

Enjoy it!


dimecres, 18 de febrer de 2015

Visualizing DNA


In this experience we have been able to see DNA with a naked eye, i.e, without any kind of instrument. Even though, the quantity of DNA it has not been very high, at the end of the experiment we have got a whitish mass, the DNA from the cells of our buccal mucose, obtained simply rising mouth out.

As you can see in the video, we use different everyday products so as to break the membranes and let the exit of DNA from the nucleous of cells.

It is very easy! you can do it even at home!