dilluns, 11 de maig de 2015

Estudi del moviment rectilini uniformeEs diu que un mòbil té moviment rectilini uniforme (MRU) quan la seva trajectòria és una línia recta i la seva velocitat és constant (acceleració nul·la). Un mòbil amb moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) descriu també una trajectòria rectilínia, però està sotmès a una acceleració constant.

En aquest primer primer vídeo podem veure dues provetes. La proveta de l’esquerra conté glicerina i la de la dreta aigua. Es deixen caure simultàniament dues bales iguals, una en cada una de les provetes. Es pot apreciar que la bala que cau en la proveta plena d’aigua ho fa descrivint un. En canvi, la que cau en la proveta plena de glicerina ho fa descrivint un MRU.
 
 
Els alumnes de 4t d’ESO van fer mesures per comprovar que efectivament, el moviment de la bala en la glicerina es tracta d’un MRU. Per tal de fer-ho van col·locar una cinta mètrica sobre la proveta, que els permetia apreciar les distàncies recorregudes per la bala en el seu moviment de caiguda. Amb l’ajuda de cronòmetres van mesurar el temps que la bala trigava en recórrer diferent distàncies. El procediment de mesura es pot observar al següent vídeo. Van mesurar el temps que la bala trigava en recórrer 5, 10, 15, 20, 25 i 30 cm. Cada mesura es va realitzar un mínim de 10 vegades. El següent vídeo és una mostra de com realitzaren les mesures.


Les mitjanes de les mesures efectuades es mostren en la següent gràfica.


El experiment demostra que el moviment de la bala en la proveta amb glicerina és un MRU, ja que la representació de l’espai recorregut per la bala en funció del temps és una recta. La pendent d’aquesta recta és la velocitat de la bala.

0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada