dissabte, 16 de maig de 2015

La llei de Hooke


Determinació de la constant elàstica d’una molla.

La llei de Hooke estableix que l'allargament que experimenta un material elàstic és directament proporcional a la força que se li aplica.

L’expressió matemàtica d’aquesta llei és la següent:
F=kx

K és la constant elàstica de la molla, que indica la facilitat amb la qual es deforma la molla . La seva unitat en el S.I. és N/m .
x és el que varia la longitud de la molla , (longitud final menys longitud inicial de la molla). En el S.I. s'expressa en m.Els alumnes de 4t d’ESO han determinat al laboratori la constant elàstica de dues molles. El següent vídeo ens mostra les mesures que van realitzar.La representació de la força pes aplicada i l’allargament de la molla mesurat experimentalment ens dóna les gràfiques següents:El pendent d’aquestes rectes ens donaria la constant elàstica de la molla, que resulta ser de 9,8 N/m per la molla roja i 19,6 N/m per la molla blava.

0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada