divendres, 22 de novembre de 2013

El món de la pescaProjecte de la matèria de socials per a l'alumnat de 3r ESO.


Mitjançant la cerca guiada, l'alumnat s'endinsa en "El món de la Pesca".

El projecte consta de tres blocs principals:
1.- Pesca d'arrossegament vs pesca tradicional.
2.- Coneixement d'una empresa pesquera propera a nosaltres i el seu impacte sobre el territori.
3.- Nosaltres com a consumidors/es de peix.

Metodologia:
1.-Després d'una conversa incial sobre el tema, on cadascú exposa el que sap, es redacten unes qüestions sobre el què volem saber, que serviran de guió per després redactar el document resum del tema.

2.-Faran primer un treball individual de cerca a la xarxa als enllaços que els facilita el document del projecte (articles periodistics en format digital i vídeo). Posteriorment hi haurà un treball en grup on posaran en comú la informació trobada, consensuaran i redactaran un document de grup que resumirà tot el què han après sobre el tema.

3.- Reflexionaran sobre el que hem llegit, les opinons dels autors/es dels textos, i manifestaran la seua opinió personal. Al treballar sobre uns articles periodistics de diferents autors/es i fonts l'alumnat te la posssiblitat de conèixer diverses opinions a favor i en contra pel que fa al tema de pesca d'arrosegament, a l'impacte ambiental ambiental de les empreses pesqueres... etc.

Presentació del treball a la classe i al món
1.- Exposició oral amb l'ajut d'un powerpoint del peix i marisc des del punt de vista del què ha de saber el consumidor. A la presentació seguiran el guió acordat i s'ajudaran d'imatges per explicar el tema però mai escriuran les explicacions a la diapositiva.

2.- Redacció d'un informe resum del tema, per grups i seguint el guió explicaran els conceptes i les divereses opinions a favor i en contra cintant l'autoria, aquest document s'ha de limitar a explicar el que han llegit sense posicionar-se sobre el tema.

3.- Debat a la classe per grups on cada alumne expresarà i defensarà la seua opinió pel que fa al tema de la pesca d'arossegament i de l'impacte ambiental de l'empresa estudiada sobre el territori, avantatges i inconvenients.

4.- Redacció d'un article d'opinió per publicar al blog/diari del centre.

AMPLIAR LA PRESENTACIÓMostra d'activitats realitzades:


L'article d'opinió

0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada